rsz korting eerste werknemer

jaar stopzet. Het gaat om het forfaitaire bedrag G7: het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering). . De werkgever kan gedurende twintig kwartalen nadat hij als nieuwe werkgever een eerste, (tweede, derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer in dienst neemt, de kwartalen van de doelgroepvermindering opnemen. Dit minimum is in de volgende situaties echter niet vereist in het kader van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen: wanneer de werknemer minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft; voor tewerkstellingen in beschutte of sociale werkplaatsen (PC 327 of categorie kortingscode zooplus belgie 3 van de structurele vermindering).

Betaling door de RSZ van de administratieve aansluitingskosten bij een erkend sociaal secretariaat (36,45 EUR per kwartaal) 2e aanwerving* 1550/K 1050/K 450/K 0 3e aanwerving* 1050/K 450/K 450/K 0 4e aanwerving* 1050/K 450/K 0 0 5e aanwerving* 1000/K 400/K 0 0 6eaanwerving* 1000/K 400/K. Tussenkomst in de administratiekosten, een nieuwe werkgever die aansluit bij een erkend sociaal secretariaat, heeft recht op een tussenkomst in administratiekosten ten belope van 36,45/kwartaal voor de kwartalen dat hij een doelgroepvermindering voor een eerste werknemer aanvraagt. Rcategorie 2 49 0,2557 x (7.590 S) 0,06 x (W 13.249,80). Opgelet echter: Om het maximumbedrag van de vermindering te bekomen zijn bepaalde tewerkstellingsvoorwaarden over het kwartaal vereist (zie hierboven Krijgt de werkgever altijd de volledige vermindering? De vermindering is dus gespreid over een periode van 13 kwartalen. Als uw werknemer zijn ontslag geeft of ontslagen wordt, kunt u de vermindering blijven genieten op voorwaarde dat u hem vervangt door een andere werknemer; als de eerst bca korting musical aangeworven werknemer op de tijdlijn in aanmerking komt voor de toepassing van een andere DGV kunt. De werkgever kan dus eerst kijken voor welke werknemers een andere doelgroepvermindering interessanter is en beslist per kwartaal of en voor wie hij de doelgroepvermindering eerste aanwervingen aanvraagt. Samenvattend voorbeeld, een werknemer komt in aanmerking voor de structurele vermindering, de DGV langdurig werkzoekenden de werkuitkering (Activa) en de DGV eerste aanwervingen. We denken aan de volgende bijdragen: bijdrage jaarlijkse vakantie voor arbeiders; bijdrage asbestfonds; bijzondere bijdrage arbeidsongevallen; bijdrage sluiting van onderneming; bijdrage tijdelijke werkloosheid; bijzondere bijdrage werkloosheid; bijdrage aan een fonds voor bestaanszekerheid; enz. De werkgever zal moeten kiezen tussen de toepassing van de DGV Activa en de DGV eerste aanwervingen in combinatie met de structurele vermindering gezien de doelgroepverminderingen onderling niet cumuleerbaar zijn.